Island 2017 fåglar

Fågelbilder från vår tre-månaders tur till Island med husbilen via färjan till Seyðisfjörður. I maj en liten rundtur till Mývatn, Húsavík och tillbaka. I juni-juli den stora rundan, sydkusten till Reykjavík, sen Snæfellsnes, Flatey, Látrabjarg, västfjordarna och norra rutten tillbaka. Sextiotvå arter visas här, med bilderna huvudsakligen i kronologisk ordning.

1
Ejder (Somateria mollissima)
Ejder (Somateria mollissima)
2
Strömand (Histrionicus histrionicus)
Strömand (Histrionicus histrionicus)
3
Stormfågel (Fulmarus glacialis)
Stormfågel (Fulmarus glacialis)
4
Grågås (Anser anser)
Grågås (Anser anser)
5
Grågås (Anser anser)
Grågås (Anser anser)
6
Strömand (Histrionicus histrionicus)
Strömand (Histrionicus histrionicus)
7
Småskrake (Mergus serrator)
Småskrake (Mergus serrator)
8
Vigg (Aythya fuligula)
Vigg (Aythya fuligula)
9
Islandsknipa (Bucephala islandica)
Islandsknipa (Bucephala islandica)
10
Islandsknipa (Bucephala islandica)
Islandsknipa (Bucephala islandica)
11
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
12
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
13
Kricka (Anas crecca)
Kricka (Anas crecca)
14
Snatterand (Anas strepera)
Snatterand (Anas strepera)
15
Silvertärna (Sterna paradisaea)
Silvertärna (Sterna paradisaea)
16
Bläsand (Anas penelope)
Bläsand (Anas penelope)
17
Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Svarthakedopping (Podiceps auritus)
18
Svarthakedopping (Podiceps auritus)
Svarthakedopping (Podiceps auritus)
19
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Sångsvan (Cygnus cygnus)
20
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
21
Alfågel (Clangula hyemalis)
Alfågel (Clangula hyemalis)
22
Svärta (Melanitta fusca)
Svärta (Melanitta fusca)
23
Rödspov (Limosa limosa)
Rödspov (Limosa limosa)
24
Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Rödvingetrast (Turdus iliacus)
25
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
26
Bergand (Aythya marila)
Bergand (Aythya marila)
27
Vigg (Aythya fuligula)
Vigg (Aythya fuligula)
28
Bläsand (Anas penelope)
Bläsand (Anas penelope)
29
Gräsand (Anas platyrhynchos)
Gräsand (Anas platyrhynchos)
30
Alfågel (Clangula hyemalis)
Alfågel (Clangula hyemalis)
31
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
32
Snatterand (Anas strepera)
Snatterand (Anas strepera)
33
Sädesärla (Motacilla alba)
Sädesärla (Motacilla alba)
34
Strömand (Histrionicus histrionicus)
Strömand (Histrionicus histrionicus)
35
Fiskmås (Larus canus)
Fiskmås (Larus canus)
36
Gråtrut (Larus argentatus) med Skrattmåsar (Ch...
Gråtrut (Larus argentatus) med Skrattmåsar (Chroicocephalus ridibundus)
37
Vittrut (Larus hyperboreus)
Vittrut (Larus hyperboreus)
38
Vittrut (Larus hyperboreus)
Vittrut (Larus hyperboreus)
39
Vitvingad trut (Larus glaucoides)
Vitvingad trut (Larus glaucoides)
40
Bläsand (Anas penelope)
Bläsand (Anas penelope)
41
Islandsknipa (Bucephala islandica)
Islandsknipa (Bucephala islandica)
42
Fjällripa (Lagopus muta)
Fjällripa (Lagopus muta)
43
Gravand (Tadorna tadorna)
Gravand (Tadorna tadorna)
44
Stjärtand (Anas acuta)
Stjärtand (Anas acuta)
45
Silvertärna (Sterna paradisaea)
Silvertärna (Sterna paradisaea)
46
Tärnmås (Xema sabini)
Tärnmås (Xema sabini)
47
Vitkindad gås (Branta leucopsis) och Silvertär...
Vitkindad gås (Branta leucopsis) och Silvertärna (Sterna paradisaea)
48
Storlabb (Stercorarius skua)
Storlabb (Stercorarius skua)
49
Storlabb (Stercorarius skua)
Storlabb (Stercorarius skua)
50
Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Vitkindad gås (Branta leucopsis)
51
Vitkindad gås (Branta leucopsis)
Vitkindad gås (Branta leucopsis)
52
Rödvingetrast (Turdus iliacus)
Rödvingetrast (Turdus iliacus)
53
Fjällripa (Lagopus muta)
Fjällripa (Lagopus muta)
54
Silltrut (Larus fuscus)
Silltrut (Larus fuscus)
55
Kustsnäppa (Calidris canutus)
Kustsnäppa (Calidris canutus)
56
Havstrut (Larus marinus)
Havstrut (Larus marinus)
57
Ejder (Somateria mollissima) med ungar
Ejder (Somateria mollissima) med ungar
58
Ejder (Somateria mollissima), juveniler
Ejder (Somateria mollissima), juveniler
59
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
60
Sillgrissla (Uria aalge) och Tordmulepar (Alca...
Sillgrissla (Uria aalge) och Tordmulepar (Alca torda)
61
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
62
Rödspov (Limosa limosa)
Rödspov (Limosa limosa)
63
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
64
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
65
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
Kustlabb (Stercorarius parasiticus)
66
Jorduggla (Asio flammeus)
Jorduggla (Asio flammeus)
67
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
68
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
Ljungpipare (Pluvialis apricaria)
69
Rödspov (Limosa limosa)
Rödspov (Limosa limosa)
70
Stormfågel (Fulmarus glacialis)
Stormfågel (Fulmarus glacialis)
71
Småspov (Numenius phaeopus)
Småspov (Numenius phaeopus)
72
Småspov (Numenius phaeopus)
Småspov (Numenius phaeopus)
73
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
74
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) med unge
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) med unge
75
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis)
76
Rödbena (Tringa totanus)
Rödbena (Tringa totanus)
77
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
78
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
79
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
Tobisgrissla (Cepphus grylle)
1 kommentar
80
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
81
Större strandpipare (Charadrius hiaticula), ju...
Större strandpipare (Charadrius hiaticula), juvenil
82
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Större strandpipare (Charadrius hiaticula)
83
Skärsnäppa (Calidris maritima)
Skärsnäppa (Calidris maritima)
84
Gräsand (Anas platyrhynchos)
Gräsand (Anas platyrhynchos)
85
Kricka (Anas crecca)
Kricka (Anas crecca)
86
Sädesärla (Motacilla alba)
Sädesärla (Motacilla alba)
87
Snösparv (Plectrophenax nivalis) med juvenil
Snösparv (Plectrophenax nivalis) med juvenil
88
Snösparv (Plectrophenax nivalis)
Snösparv (Plectrophenax nivalis)
89
Lunnefågel (Fratercula arctica)
Lunnefågel (Fratercula arctica)
90
Strandskata (Haematopus ostralegus)
Strandskata (Haematopus ostralegus)
91
Roskarl (Arenaria interpres) och Skärsnäppa (C...
Roskarl (Arenaria interpres) och Skärsnäppa (Calidris maritima)
92
Roskarl (Arenaria interpres)
Roskarl (Arenaria interpres)
93
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
Ängspiplärka (Anthus pratensis)
94
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
95
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
96
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
Brednäbbad simsnäppa (Phalaropus fulicarius)
97
Silvertärna (Sterna paradisaea)
Silvertärna (Sterna paradisaea)
98
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
99
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
Smalnäbbad simsnäppa (Phalaropus lobatus)
100
Spetsbergsgrissla (Uria lomvia)
Spetsbergsgrissla (Uria lomvia)
101
Korp (Corvus corax)
Korp (Corvus corax)
102
Korp (Corvus corax), äggtjuv
Korp (Corvus corax), äggtjuv
103
Korp (Corvus corax)
Korp (Corvus corax)
104
Lunnefågel (Fratercula arctica)
Lunnefågel (Fratercula arctica)
105
Lunnefågel (Fratercula arctica)
Lunnefågel (Fratercula arctica)
106
Sillgrissla (Uria aalge)
Sillgrissla (Uria aalge)
107
Tretåig mås (Rissa tridactyla) med ungar
Tretåig mås (Rissa tridactyla) med ungar
108
Tordmule (Alca torda)
Tordmule (Alca torda)
109
Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
Skrattmås (Chroicocephalus ridibundus)
110
Strandskata (Haematopus ostralegus)
Strandskata (Haematopus ostralegus)
111
Rödbena (Tringa totanus)
Rödbena (Tringa totanus)
112
Vitvingad trut (Larus glaucoides)
Vitvingad trut (Larus glaucoides)
113
Havsörn (Haliaeetus albicilla)
Havsörn (Haliaeetus albicilla)
114
Smålom (Gavia stellata)
Smålom (Gavia stellata)
115
Smålom (Gavia stellata) med juvenil
Smålom (Gavia stellata) med juvenil
116
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
Tretåig mås (Rissa tridactyla)
117
Sångsvan (Cygnus cygnus)
Sångsvan (Cygnus cygnus)
118
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
Svartnäbbad islom (Gavia immer)
119
Smålom (Gavia stellata), par med unge
Smålom (Gavia stellata), par med unge
120
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
Storskarv (Phalacrocorax carbo)
121
Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Kärrsnäppa (Calidris alpina)
122
Kärrsnäppa (Calidris alpina)
Kärrsnäppa (Calidris alpina)
123
Havssula (Morus bassanus)
Havssula (Morus bassanus)
124
Havssula (Morus bassanus)
Havssula (Morus bassanus)
125
Havssula (Morus bassanus), koloni med ungar
Havssula (Morus bassanus), koloni med ungar

Index | Sök i album