I klyftan


I klyftan
Nytt album med UV bilder från Sverige. Albumet innehåller våra bilder från SM och från vår träningen i Smögen inför SM. Där begrep vi hur man skall ta vidvinkel-bilder i grumligt vatten, som den här bilden visar. Men tyvärr så kunde vi inte upprepa konceptet när det väl var tävling. Så kan det gå!


*
(ej synlig för andra)
*Vad är elva plus fem
Index (* = obligatorisk)
Bo skrev mer än 10 år sedan (2010-09-25 23:02:03 UTC)

Hi Krista, Welcome to our site. Glad you enjoy it! There's a lot to explore.
Krista skrev mer än 10 år sedan (2010-09-25 17:38:46 UTC)

Wow! The green glow is incredible!