Munnen på en Havsanemon


Munnen på en Havsanemon
Slutet på 2009 närmar sig snabbt och det blir förmodligen bara ett till dyk i år (det traditionella nyårsafondyket på Ön). Så det är lämpligt att sammanfatta med ett nytt album med dykbilder från Sverige. Det är faktiskt en sammanfattning av de två senaste åren, under vilka Steina har blivit rätt aktiv bakom kameran. Den här snyggingen är från hennes portfölj.


*
(ej synlig för andra)
*Vad är fem plus fjorton
Index (* = obligatorisk)