Kri Eco Resort, Raja Amat, Papua


Kri Eco Resort, Raja Amat, Papua
Hälsningar från Kri Resort. Allt är bra och dykningen är storslagen. Några bilder följer.


*
(ej synlig för andra)
*Vad är sex plus tolv
Index (* = obligatorisk)