Drömska kullar under ett lätt täcke av snö


Drömska kullar under ett lätt täcke av snö
mall}}Utsikt över Kabusa skjutfält från Ales Stenar, Kåseberga. Från helgens utflykt med Ivar (hans bild <a href="http://pixel.smekbar.se/index.php?showimage=80">här</a>).


*
(ej synlig för andra)
*Vad är tolv plus elva
Index (* = obligatorisk)