Vi går mot mörka tider


Vi går mot mörka tider
Betsäsongen pågår för fullt. Den här bilden från i fjol är på skorstenarna från 'torkan', där resterna blir djurfoder. Röken är kondenserad vattenånga. Örtofta, Skåne.


*
(ej synlig för andra)
*Vad är åtta plus elva
Index (* = obligatorisk)