Strandad manet


Strandad manet
Döden i vitögat på en lång och sandig strand. Morup, Sverige


*
(ej synlig för andra)
*Vad är fem plus fem
Index (* = obligatorisk)